Bu –polivinilxlorid – yüksək möhkəmliyə malik plastikin bir növüdür – təbii rütubətdən: etile( neftkimiya məhsulu) və xörək duzundan alınmış əlaqələndirici xlordan əldə edilən süni materialdır. Bu – təmiz PVCdir.Plastik profilin bir sıra yaxşı cəhətləri var:

  1. PVC profili əyilmir
  2. Rütubətdə, şaxtada problem olmur
  3. Yanğını saxlamır.
  4. Bəs plastik profilin uzun ömürlülüyü?!

Son dərəcə uzun ömürlü vasitədir! PVC –dən hazırlanmış pəncərələr istidən qoruma və səsdən təcrid etmədə yüksək göstəriciyə malikdir. İstənilən hətta ən qəribə formaları alma bacarığına görə plastika inşaatçıları plastik pəncərələrdən məmnuniyyətlə qədim evlərin restavrasiyasında, memarlıq abidələrində, yeni binaların təmiri və yenidən tikilməsində istifadə edirlər.